+380 (44) 207 4578
Не вдалось зателефонувати, надсилайте звернення за електронною адресою: info@artembank.com.ua

Кредит-депозит

АТ „АРТЕМ-БАНК”

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Артема, 103)

Базові умови кредитування:

 • Строк користування кредитом – не менше терміну розміщення депозиту (з можливістю дострокового погашення без застосування штрафних санкцій);
 • Мета, для якої може використовуватись кредит - згідно умов кредитного договору.

Сума кредиту:

 • до 100%від суми наданих в заставу майнових прав на розміщені в АТ «АРТЕМ-БАНК» грошових депозитів в валюті кредиту;
 • до 95%* від суми наданих в заставу майнових прав на розміщені в АТ «АРТЕМ-БАНК» грошових депозитів у разі якщовалюта кредиту гривня, а валюта депозиту Долар США;
 • до 80%* від суми наданих в заставу майнових прав на розміщені в АТ «АРТЕМ-БАНК» грошових депозитів у разі якщо валюта кредиту гривня, а валюта депозиту Євро.

Загальні умови кредитування:

 • Потенційні позичальники юридичні чи фізичні особи повинні бути резидентами України, фізичні особи - мати відмітку в паспорті про реєстрацію (прописку).
 • Кредити надаються фізичним особам  угривні.
 • Кредити надаються юридичним особам  угривні та валюті депозиту у разі наявності валютної виручки.
 • Порядок погашення кредиту та процентів за користування кредитними коштами може проводитись ануїтетними платежами (рівний по сумі щомісячний платіж по кредиту, що включає в себе суму нарахованих процентів за користування кредитом та суму часткового погашення кредиту)щомісячно;  або кредит – в кінці строку дії договору, а проценти – щомісяця;або кредит – згідно графіку, а проценти – щомісяця; в усіх випадках відсотки нараховуються щомісячно на фактичний залишок заборгованості по кредиту.
 • Забезпеченням повернення кредиту можуть бути майнові права на грошові депозити, розміщені в АТ «АРТЕМ-БАНК» юридичною чи фізичною особою на термін, не менший терміну кредиту.

Плата по кредитному договору:

 • Розмір процентної ставки  за користування кредитними коштами встановлюється з маржею  в  розмірі  від 2-х пунктів* від  процентної  ставки  за  депозитом при умові, що кредит надається в валюті депозиту.
 • Розмір процентної ставки  за користування кредитними коштами встановлюється згідно рішення Кредитного комітету Банку при умові, що кредит надається в іншій валюті ніж депозит.

Витрати, пов’язані з наданням кредиту:

 • Разова комісія за розрахунково-касове обслуговування  – від 0% до 3%, згідно рішення Кредитного Комітету Банка
 • Плата за відкриття поточних рахунків фізичними особами –  згідно діючих тарифів Банку.
 • Плата за відкриття поточних рахунків юридичними особами – згідно діючих тарифів Банку.                       

Для одержання кредиту позичальник-фізична особа надає такі документи:

 • Заява та анкета за формою банку.
 • Паспорт громадянина України позичальника.
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру.
 • Довідка з місця роботи про посаду і доходи, що одержав позичальник за останні 6 місяців (з розбивкою помісячно).
 • Документи, що підтверджують інші доходи Позичальника;
 • Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру дружини (чоловіка) і свідоцтво про шлюб (ці документи надаються у випадку, якщо позичальник перебуває в шлюбі).
 • Інші необхідні документи (на вимогу Банку).

 

Перелік документів, що надаються  фізичною особою  суб’єктом підприємницької діяльності

 Кредитна заявка на ім’я Голови Правління АТ “АРТЕМ-БАНК”, де слід вказати суму, строк, мету отримання кредиту, форму забезпечення, рахунок на який банк перераховує кредитні ресурси.

– Анкета (форма анкети надається банком).

– Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності.

– Виписка  з Єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб-підприємців

– Свідоцтво про сплату єдиного податку.

– Декларації про прибуток за звітні періоди минулого року та всі звітні періоди поточного року.

– Звіти суб’єкта малого підприємництва за звітні періоди минулого року та всі звітні періоди поточного року.

– Копія книги обліку доходів/витрат за останній рік.

– Довідка з податкової інспекції за місцем реєстрації про відсутність заборгованості перед бюджетом по обов’язковим платежам.

Перелік документів, що надаються юридичною особою – клієнтом АТ “АРТЕМ-БАНК”

Документи, що стосуються проекта, запропонованого для кредитування:

1. Кредитна заявка на ім’я Голови Правління АТ “АРТЕМ-БАНК”, де слід вказати суму, строк, мету отримання кредиту, форму забезпечення, рахунок на який банк перераховує кредитні ресурси.

2. Анкета (форма анкети надається банком).

3. Техніко-економічне обгрунтування, де повинні бути відображені маркетингові дослідження ринку товарів (якщо кредит взятий під закупку товару), розрахунок строків використання і погашення кредиту.

4. Документи, що підтверджують ціль кредитування (контракти, рахунки).

5. Контракти та договора, за рахунок надходжень від яких планується погашення кредита.

Юридична документація:

6. Протокол засновників підприємства, де повинні бути розглянуті такі питання:

- про необхідність одержання кредиту в певній сумі, на обумовлений строк, із зазначенням мети отримання кредиту;

- надання права підпису кредитного договору керівній особі згідно з Статутом і карткою із зразками підписів;

- про надання застави (вказати найменування, вартість і місце перебування майна, що пропонується в заставу) та надання права підпису уповноваженій особі, а у випадку якщо  за підприємство надається в заставу майно поручителя, то у протоколі вказується хто виступає поручителем.

7. Документи, що підтверджують права власності, оренди на офісні та складські приміщення.

8. Довідка платника ПДВ.

Фінансові документи:

9. Баланс (форма №1) та звіт про фінансові результати (форма № 2) на всі звітні періоди минулого року та всі звітні періоди поточного року. Документи надаються з відміткою органів статистики. В разі наявності збитків необхідно надати пояснення щодо їх виникнення.

10. Декларації про прибуток підприємства на всі звітні періоди минулого року та всі звітні періоди поточного року.

11. Довідки з обслуговуючих банків (крім АТ „АРТЕМ-БАНК”) про надходження грошових коштів (крім кредитних ресурсів) на поточні рахунки, відкриті в інших банках, за 6 останніх місяців з помісячною розбивкою (для підприємств, діяльність яких пов’язана з сезонним характером виробництва або нестабільністю виробничого циклу, - за останній рік). Виписки по рахунках, відкритих в інших банках, за 6 останніх місяців з призначенням платежу та назвою контрагента.

12. Довідки (надаються на момент оформлення кредитного договору) з банків, в яких відкрито поточні рахунки, про наявність/відсутність заборгованості за кредитами (у випадку наявності додаються копії кредитних договорів, договорів застави), гарантій, порук (авалів векселів) отриманих (у випадку наявності додаються копії договорів), довідка підприємства про наявність/відсутність гарантій, порук наданих за третіх осіб.

13. Розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості станом на останню звітну та поточну дату із зазначенням назви дебітора (кредитора), дати виникнення, договірної та планової дати погашення заборгованості.

14. Розшифровка основних засобів із зазначенням їх залишкової балансової вартості на останню звітну дату.

15. Розшифровка товарно-матеріальних запасів із зазначенням їх балансової вартості на останню звітну дату.

16. Довідка податкових органів про відсутність заборгованості по податках (при наявності  заборгованості – рішення про виключення з податкової застави  заставленого  майна).

Всі документи, довідки, що надаються в банк від імені підприємства повинні бути підписані керівником та головним бухгалтером та завірені печаткою.

Перелік документів, що надаються заставодавцем:

1. Оригінал депозитного договору;

Сторонами – Банком та Заставодавцем  підписуються Договір застави на грошові кошти, розміщені в АТ „АРТЕМ-БАНК” на депозитному рахунку, та Договір відступлення прав вимоги.

 

За додатковою інформацією звертайтесь законтактним телефоном

+38 (044) 486 7093 (кредитний відділ АТ „АРТЕМ-БАНК”).

* згідно рішення кредитного Комітету Банка.