+380 (44) 207 4578
Не вдалось зателефонувати, надсилайте звернення за електронною адресою: info@artembank.com.ua

Овердрафт

Мета кредитування – покриття тимчасової потреби позичальника в обігових коштах.

Строк кредиту до 30 днів, можливе укладення генерального договору на кредитування в режимі овердрафт строком на 1 рік, за яким максимальний період залишку заборгованості по кредиту складатиме 90 днів.

Плата по кредитному договору: процентна ставка за користування кредитними ресурсами встановлюється індивідуально в залежності від фінансового стану позичальника та наявності забезпечення.

Сума кредиту в межах до 30% щомісячного розміру надходжень грошових коштів на поточний рахунок (без врахування кредитних коштів) позичальника за останні 6 місяців.

Кредит надається під різни види забезпечення. Допускається комбіноване забезпечення.

Порядок сплати процентів по кредиту – щомісячно та в день повного погашення заборгованості по кредиту.

Порядок надання та погашення кредиту: в режимі овердрафту – грошові кошти сплачуються понад наявний залишок на поточному рахунку позичальника, по поточному рахунку утворюється дебетове сальдо, при кожному надходженні грошових коштів на рахунок  залишок кредиту автоматично зменшується.

Перелік документів:

Документи, що стосуються проекту, запропонованого для кредитування:

 • Кредитна заявка на ім’я Голови Правління АТ “АРТЕМ-БАНК” Білоненко О.Г., де слід вказати суму, строк, мету отримання кредиту, форму забезпечення, рахунок на який банк перераховує кредитні ресурси.
 • Анкета (форма анкети надається банком).
 • Документи, що підтверджують ціль кредитування (контракти, рахунки).
 • Контракти та договори, за рахунок надходжень від яких планується погашення кредиту.

Юридична документація:

 • Протокол засновників підприємства, де повинні бути розглянуті такі питання:
 • про необхідність одержання кредиту в певній сумі, на обумовлений строк, із зазначенням мети отримання кредиту;
 • надання права підпису кредитного договору керівній особі згідно з Статутом і карткою із зразками підписів;
 • про надання застави (вказати найменування, вартість і місце перебування майна, що пропонується в заставу) та надання права підпису уповноваженій особі, а у випадку якщо  за підприємство надається в заставу майно поручителя, то у протоколі вказується хто виступає поручителем.
 • Документи, що підтверджують права власності, оренди на офісні та складські приміщення.
 • Довідка платника ПДВ.

Фінансові документи:

 • Баланс (форма №1) та звіт про фінансові результати (форма № 2) на всі звітні періоди минулого року та всі звітні періоди поточного року. Документи надаються з відміткою органів статистики. В разі наявності збитків необхідно надати пояснення щодо їх виникнення.
 • Декларації про прибуток підприємства на всі звітні періоди минулого року та всі звітні періоди поточного року.
 • Довідки з обслуговуючих банків (крім АТ „АРТЕМ-БАНК”) про надходження грошових коштів (крім кредитних ресурсів) на поточні рахунки, відкриті в інших банках, за 6 останніх місяців з помісячною розбивкою (для підприємств, діяльність яких пов’язана з сезонним характером виробництва або нестабільністю виробничого циклу, - за останній рік). Виписки по рахунках, відкритих в інших банках, за 6 останніх місяців з призначенням платежу та назвою контрагента.
 • Довідки (надаються на момент оформлення кредитного договору) з банків, в яких відкрито поточні рахунки, про наявність/відсутність заборгованості за кредитами (у випадку наявності додаються копії кредитних договорів, договорів застави), гарантій, порук (авалів векселів) отриманих (у випадку наявності додаються копії договорів), довідка підприємства про наявність/відсутність гарантій, порук наданих за третіх осіб.
 • Розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості станом на останню звітну та поточну дату із зазначенням назви дебітора (кредитора), дати виникнення, договірної та планової дати погашення заборгованості.
 • Розшифровка основних засобів із зазначенням їх залишкової балансової вартості на останню звітну дату.
 • Розшифровка товарно-матеріальних запасів із зазначенням їх балансової вартості на останню звітну дату.
 • Довідка податкових органів про відсутність заборгованості по податках (при наявності  заборгованості – рішення про виключення з податкової застави  заставленого  майна).
 • Витяг від державного реєстратора.
 • Виписка з реєстру державного реєстратора.

Всі документи, довідки, що надаються в банк від імені підприємства повинні бути підписані керівником та головним бухгалтером та завірені печаткою.

За додатковою інформацією щодо умов кредитування та отримання переліку необхідних документів прохання звертатися до:

 • Департаменту активних операцій за телефоном +38 (044) 486 7093.
 • Департаменту корпоративного бізнесу за телефоном +38 (044) 289 9911.