+380 (44) 207 4578
Не вдалось зателефонувати, надсилайте звернення за електронною адресою: info@artembank.com.ua

Рейтинг Банку

09.06.2015р. Оновлено інформацію про індивідуальний рейтинг надійності вкладів АТ «АРТЕМ–БАНК».

 

26.03.2014р. Незалежне уповноважене Рейтингове агентство «IBI-Rating» підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів АТ "Артем-банк" за Національною рейтинговою шкалою.

 

13.11.2014р. Оновлено інформацію про індивідуальний рейтинг надійності вкладів АТ «АРТЕМ–БАНК».

 

30.09.2014р. Незалежне уповноважене Рейтингове агентство «IBI-Rating» оновило інформацію про рейтинг надійності банківських вкладів АТ "Артем-банк" за Національною рейтинговою шкалою.

 

19.06.2014р. Незалежне уповноважене Рейтингове агентство «IBI-Rating» оновило інформацію про рейтинг надійності банківських вкладів АТ "Артем-банк" за Національною рейтинговою шкалою.

 

05.06.2014р. Незалежне уповноважене Рейтингове агентство «IBI-Rating» оновило інформацію про довгостроковий кредитний рейтинг АТ "Артем-банк" за Національною рейтинговою шкалою.

 

28.03.2014р. Незалежне уповноважене Рейтингове агентство «IBI-Rating» оновило інформацію про індивідуальний рейтинг надійності вкладів АТ «АРТЕМ–БАНК», залишивши його на рівні 4 (висока надійність).

28.11.2013р. Оновлено інформацію про індивідуальний рейтинг надійності вкладів АТ «АРТЕМ–БАНК».

 

26.09.2013р. Незалежне уповноважене Рейтингове агентство «IBI-Rating» оновило інформацію про індивідуальний рейтинг надійності вкладів АТ «АРТЕМ–БАНК», залишивши його на рівні 4 (висока надійність).

 

24.04.2013р. Незалежне уповноважене Рейтингове агентство «IBI-Rating» повідомляє про визначення індивідуального рейтингу надійності вкладів АТ «АРТЕМ–БАНК» на рівні 4 (висока надійність).

Визначений індивідуальний рейтинг надійності вкладів АТ «АРТЕМ–БАНК» відображає достатню ліквідність та добру репутацію Банку. Протягом аналізованого періоду рейтинговим агентством не було виявлено будь-яких суттєвих претензій з боку клієнтів до роботи Банку. Крім того, Банк вчасно виконував свої зобов’язання та регулятивні вимоги. Також, на думку Рейтингового агентства «IBI-Rating», Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. Капіталізація Банку перебуває на високому рівні, якість власного капіталу добра, оскільки він сформований переважно статутним капіталом. Однак залежність Банку від фінансового стану окремих позичальників підвищує його уразливість до кредитного ризику, що може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію Банку. Також відмічається низька питома вага високоліквідних активів. Концентрація ресурсної бази обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує ризик ліквідності, хоча цей вплив дещо згладжує поступове нарощування коштів клієнтів. Протягом останніх двох років діяльність Банку була прибутковою, незважаючи на те, що показники ефективності діяльності Банку перебувають на низькому рівні.

Позитивно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками; зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників; успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: зниження платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів; подальше зниження показників ефективності діяльності, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни в цілому.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «АРТЕМ–БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за 2009–2012 рр., планові показники діяльності на 2013 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба Рейтингового агентства «IBI-Rating»
Анна Іваницька
ivanytska@ibi.com.ua