+380 (44) 207 4578
Не вдалось зателефонувати, надсилайте звернення за електронною адресою: info@artembank.com.ua

Новини

Рік: 201920182017201620152014

11.08.2016

Затвердження нового складу наглядової ради АТ «АРТЕМ-БАНК»

09.08.2016 Загальними зборами акцiонерiв АТ «АРТЕМ-БАНК» (далi – Банк) прийнято рiшення про затвердження нового складу наглядової ради АТ «АРТЕМ-БАНК».

До ради увійшли п'ять осіб: Медведєв Артем Едуардович, Онiцева Наталiя Олегiвна, Кравець Михайло Олександрович, Рудий Володимир Вадимович, Нефедов Кирил Євгенович.

«До команди професіоналів Банку приєдналися нові члени наглядової ради, які мають великий досвід праці на банківському та страховому ринках України. Їх досвід та практика дасть змогу посилити позиції АТ «АРТЕМ-БАНК» на банківському ринку України, підвищити конкурентоздатність Банку та розширити його клієнтську базу», - сказав Дмитро Ганзя, голова Правління АТ «АРТЕМ-БАНК».

Голова Наглядової ради:

Медведєв Артем Едуардович - обiймав протягом останнiх п'яти рокiв наступнi посади: Ген. Директор ТОВ «Формула кредит», Радник Голови Правлiння «РД Банк», член Спостережної ради АТ «АРТЕМ-БАНК», Голова Спостережної ради АТ «АРТЕМ-БАНК».

Члени Наглядової ради:

Онiцева Наталiя Олегiвна - обiймала протягом останнiх п'яти рокiв наступнi посади: Голова Правлiння «РД Банк», Президент «РД Банк», заступник ген.директора ТОВ «Формула Кредит», Радник Голови Правлiння АТ «АРТЕМ-БАНК», член Спосережної ради АТ «АРТЕМ-БАНК».

Нефедов Кирил Євгенович - обiймав протягом останнiх п'яти рокiв наступнi посади: начальник вiддiлу продажу корпоративних VIP – клiєнтiв Дирекцiї корпоративних продажiв ПАТ «Банк Кредит Днiпро», Радник Голови Правлiння ПАТ «Комерцiйний банк «Данiель» з питань корпоративного бiзнесу, заступник Генерального директора з фiнансових питань ТОВ «Екологiя Україна», Генеральний директор з фiнансових питань ТОВ «Екологiя Україна», Голова Правлiння ПАТ АКБ «Конкорд», Директор ТОВ «ФК «Довiра».

Рудий Володимир Вадимович - обiймав протягом останнiх п'яти рокiв наступнi посади:Керiвник департаментiв (Департамент зовнiшньоекономiчної дiяльностi та Департамент боргового фiнансування) Промiнвестбунку, Заступник Голови Правлiння ПАТ «Захiдкомбанк», Директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кiнг Медiа», Директор ПАТ «Перехiдний Банк «РВС Банк».

Кравець Михайло Олександрович - обiймав протягом останнiх п'яти рокiв наступнi посади: Генеральний директор Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя INTO».


АТ «АРТЕМ-БАНК» - універсальний комерційний банк України, який надає повний спектр банківських послуг фізичним та юридичним особам. Банк заснований в 2002 році. Філіальна мережа Банку налічує більше 40 відділень по всій країні.