+380 (44) 207 4578
Не вдалось зателефонувати, надсилайте звернення за електронною адресою: info@artembank.com.ua

Кредит у вигляді овердрафту

Мета кредитування – покриття тимчасової потреби позичальника в обігових коштах.

Строк кредиту до 30 днів, можливе укладення генерального договору на кредитування в режимі овердрафт строком на 1 рік, за яким максимальний період залишку заборгованості по кредиту складатиме 90 днів.

Плата по кредитному договору: процентна ставка за користування кредитними ресурсами встановлюється індивідуально в залежності від фінансового стану позичальника та наявності забезпечення.

Сума кредиту в межах до 30% щомісячного розміру надходжень грошових коштів на поточний рахунок (без врахування кредитних коштів) позичальника за останні 6 місяців.

Кредит надається під різни види забезпечення. Допускається комбіноване забезпечення.

Порядок сплати процентів по кредиту – щомісячно та в день повного погашення заборгованості по кредиту.

Порядок надання та погашення кредиту: в режимі овердрафту – грошові кошти сплачуються понад наявний залишок на поточному рахунку позичальника, по поточному рахунку утворюється дебетове сальдо, при кожному надходженні грошових коштів на рахунок  залишок кредиту автоматично зменшується.

 

 
Перелік документів
 

Документи, що стосуються проекту, запропонованого для кредитування:

 • Кредитна заявка на ім’я Голови Правління АТ “АРТЕМ-БАНК” Білоненко О.Г., де слід вказати суму, строк, мету отримання кредиту, форму забезпечення, рахунок на який банк перераховує кредитні ресурси.
 • Анкета (форма анкети надається банком).
 • Документи, що підтверджують ціль кредитування (контракти, рахунки).
 • Контракти та договори, за рахунок надходжень від яких планується погашення кредиту.

Юридична документація:

 • Протокол засновників підприємства, де повинні бути розглянуті такі питання:
 • про необхідність одержання кредиту в певній сумі, на обумовлений строк, із зазначенням мети отримання кредиту;
 • надання права підпису кредитного договору керівній особі згідно з Статутом і карткою із зразками підписів;
 • про надання застави (вказати найменування, вартість і місце перебування майна, що пропонується в заставу) та надання права підпису уповноваженій особі, а у випадку якщо  за підприємство надається в заставу майно поручителя, то у протоколі вказується хто виступає поручителем.
 • Документи, що підтверджують права власності, оренди на офісні та складські приміщення.
 • Довідка платника ПДВ.

Фінансові документи:

 • Баланс (форма №1) та звіт про фінансові результати (форма № 2) на всі звітні періоди минулого року та всі звітні періоди поточного року. Документи надаються з відміткою органів статистики. В разі наявності збитків необхідно надати пояснення щодо їх виникнення.
 • Декларації про прибуток підприємства на всі звітні періоди минулого року та всі звітні періоди поточного року.
 • Довідки з обслуговуючих банків (крім АТ „АРТЕМ-БАНК”) про надходження грошових коштів (крім кредитних ресурсів) на поточні рахунки, відкриті в інших банках, за 6 останніх місяців з помісячною розбивкою (для підприємств, діяльність яких пов’язана з сезонним характером виробництва або нестабільністю виробничого циклу, - за останній рік). Виписки по рахунках, відкритих в інших банках, за 6 останніх місяців з призначенням платежу та назвою контрагента.
 • Довідки (надаються на момент оформлення кредитного договору) з банків, в яких відкрито поточні рахунки, про наявність/відсутність заборгованості за кредитами (у випадку наявності додаються копії кредитних договорів, договорів застави), гарантій, порук (авалів векселів) отриманих (у випадку наявності додаються копії договорів), довідка підприємства про наявність/відсутність гарантій, порук наданих за третіх осіб.
 • Розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості станом на останню звітну та поточну дату із зазначенням назви дебітора (кредитора), дати виникнення, договірної та планової дати погашення заборгованості.
 • Розшифровка основних засобів із зазначенням їх залишкової балансової вартості на останню звітну дату.
 • Розшифровка товарно-матеріальних запасів із зазначенням їх балансової вартості на останню звітну дату.
 • Довідка податкових органів про відсутність заборгованості по податках (при наявності  заборгованості – рішення про виключення з податкової застави  заставленого  майна).
 • Витяг від державного реєстратора.
 • Виписка з реєстру державного реєстратора.

Всі документи, довідки, що надаються в банк від імені підприємства повинні бути підписані керівником та головним бухгалтером та завірені печаткою.

За додатковою інформацією щодо умов кредитування та отримання переліку необхідних документів прохання звертатися до:

 • Департаменту активних операцій за телефоном +38 (044) 486 7093.
 • Департаменту корпоративного бізнесу за телефоном +38 (044) 289 9911.